Петък, 19 Юли 2024
http://www.indov-mm.com http://www.indov-mm.com
Български (България)Español (España)
Доилни апарати
Доилни апарати


Мобилни и стационарни доилни апарати с електически мотори и мотори с вътрешно горене:
• за крави (1 и 2 крави)
• за овце (до 4 животни едновременно)
• за кози (до 4 животни едновременно)