Петък, 19 Юли 2024
http://www.indov-mm.com http://www.indov-mm.com
Български (България)Español (España)
Млекопреработване
Доилни апарати


Мобилни и стационарни доилни апарати с електически мотори и мотори с вътрешно горене:
• за крави (1 и 2 крави)
• за овце (до 4 животни едновременно)
• за кози (до 4 животни едновременно)

 
Млекоохладителни вани


Млекоохладителни вани от 200 L до 1500 L и цистерни от 1500 L до 10000 L.

 
Кофи за мляко


Кофи за мляко (10л, 12л):

  • Неръждавейка.
  • Поцинковани.
 
Лактоскан


Ултразвуков преносим анализатор за мляко.

 
Гюмове за мляко

Гюмове (20-50 л).

  • Неръждавейка.
  • Алуминий.